Tin nhanh audio 23-3: Chuẩn bị khởi công dự án Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; Từ ngày 1-5, dự án BOT đường 768 thu phí trở lại; Giải quyết dứt điểm bồi thường Quốc lộ 20, không để tồn đọng…
Tin nhanh audio 23-3: Chuẩn bị khởi công dự án Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; Từ ngày 1-5, dự án BOT đường 768 thu phí trở lại; Giải quyết dứt điểm bồi thường Quốc lộ 20, không để tồn đọng…
Chuẩn bị khởi công dự án Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; Từ ngày 1-5, dự án BOT đường 768 thu phí trở lại; Giải quyết dứt điểm bồi thường Quốc lộ 20, không để tồn đọng…
.
.
.
.
.
.
.