Thống nhất triển khai 6 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh
Thống nhất triển khai 6 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh
(ĐN) - Ngày 23-3, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp Hội đồng khoa học- công nghệ (KH-CN) tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH-CN nhằm thực hiện kế hoạch của Ban TVTU về Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
.
.
.
.
.
.
.