Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân

Cập nhật lúc 19:44, Thứ Ba, 13/09/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 13-9, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị và cá nhân Bí thư Huyện ủy.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận buổi làm việc.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận buổi làm việc.

Qua báo cáo của Huyện ủy Vĩnh Cửu và ý kiến của các thành viên đoàn giám sát Tỉnh ủy, trong những năm qua Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 9-1-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó huyện đã huy động sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, hiện nay công tác dân vận trên địa bàn tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm. Do đó, huyện cần chú ý giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở để hạn chế đơn thư vượt cấp, phải chuyển lên cấp trên giải quyết. Đồng thời thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận cho nhân dân. Khi nghe được những vấn đề dư luận quan tâm phải gặp gỡ, đối thoại ngay với người dân để không tạo bức xúc, phát sinh phức tạp trên địa bàn.

Bên cạnh đó Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và nắm thực chất số lượng đoàn viên, hội viên để tránh tình trạng chỉ có số lượng trong báo cáo, còn thực tế thì không đúng. Ngoài ra, quan tâm giám sát tu dưỡng rèn luyện cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, địa phương và nâng cao hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Phương Hằng

.
.
;
.
.