Nghệ nhân Ngọc Diện: Hành trình đưa tượng sáp Việt lên bản đồ thế giới
Nghệ nhân Ngọc Diện: Hành trình đưa tượng sáp Việt lên bản đồ thế giới
Nghệ nhân Ngọc Diện (tên thật Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1975 tại Đồng Nai) là Giám đốc Công ty CP Tượng sáp Việt, là người đầu tiên mở bảo tàng tượng sáp trưng bày hơn 100 tượng sáp của nghệ sĩ Việt. Ngọc Diện cũng chính là người phụ nữ đầu tiên đưa nghề làm tượng sáp Việt lên bản đồ thế giới. Nữ nghệ nhân đã chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần về công việc của mình.
.
.
.
.
.
.
.