Người lao động kỳ vọng tăng lương trong năm 2024
Người lao động kỳ vọng tăng lương trong năm 2024
Bộ LĐ-TBXH vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng (TTV) tại các doanh nghiệp (DN) áp dụng từ ngày 1-7-2022. Việc rà soát này để có căn cứ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương TTV trong năm 2024.
.
.
.
.
.
.
.