Đòi lại tài sản đã được giải quyết bằng bản án
Theo bản án ly hôn của anh H. và chị D., tài sản chung (nhà đất) được chia đôi mỗi người một nửa. Chị D. phải thanh toán giá trị chênh lệch cho anh H. để nhận nhà đất. Tuy nhiên, trước đây tôi là người gửi tiền về cho anh chị mua nhà đất nêu trên (tỷ lệ chiếm khoảng 1/3 giá trị căn nhà). Vậy làm sao để tôi lấy lại tài sản của mình sau khi anh H. và chị D. ly hôn.
.
.
.
.
.
.
.